Các ngành đào tạo

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

3 Ngành đào tạo

Xây dựng dân dụng

Xây dựng dân dụng

Kỹ thuật xây dựng dân dụng là ngành kỹ thuật lâu đời nhất chỉ sau kỹ thuật quân sự, nó được coi là ngành phi quân sự để phân biệt với kỹ thuật xây dựng
Tìm hiểu

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp

Định nghĩa một cách ngắn gọn thì ngành quản lý công nghiệp là ngành đào tạo, cung cấp các kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn cho sinh viên về quản trị nguồn nhân lực,
Tìm hiểu

Kinh tế công nghiệp

Kinh tế công nghiệp

Mục tiêu đào tạo của ngành Kinh tế công nghiệp chính là đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế và quản lý trong các lĩnh vực công nghiệp,
Tìm hiểu